BeroepsInstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV)

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

Dyromo Trade S.L. (RO Spain Real Estate) is een erkend vastgoedmakelaar bij het  Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) met BIV nummer 514438.

Een BIV-makelaar staat onder toezicht van het beroepsinstituut, wat betekent dat hij of zij zich strikt moet houden aan de deontologische code, de plichtenleer van de vastgoedmakelaar.  Hij of zij is de persoon die bemiddelt in de relatie tussen koper en verkoper of verhuurder en huurder, en die partijen bij elkaar brengt. Hij of zij verleent, voor rekening van derden, diensten met het oog op de verkoop, aankoop, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

Dyromo Trade S.L. (RO Spain Real Estate) heeft zich vrijwillig onderworpen aan de deontologische code van het BIV.

Waarom is werken met een BIV makelaar zo belangrijk?

  1. BIV makelaars staan onder toezicht van het instituut. Mocht er iets mis gaan met uw aankoop in Spanje dan kunt u ons daarop aanspreken in België. Een Spaanse makelaar die niet ingeschreven is bij het BIV kunt u enkel vervolgen in Spanje
  2. BIV makelaars zijn verplicht verzekerd voor hun activiteiten.
  3. Elke makelaar die in België vastgoed promoot dient ingeschreven te zijn bij het BIV.

Check dit dus vooraf. Niet ingeschreven staat gelijk aan het illegaal uitvoeren van werkzaamheden alszijnde vastgoedmakelaar in België.

Klik hier om te controleren of de makelaar waar u contact mee heeft een erkend vastgoedmakelaar is bij de BIV in België.