Informacje prawne i warunki użytkowania

Informacje ogólne zgodne z ustawą 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego:

Właściciel: DYROMO TRADE S.L
Nazwa firmy: RO Spain Real Estate
C.I.F.: B-54875042
Adres: C / Reyes Católicos 29, 4º A 03003 (Alicante)
Telefon: 966 276 923
E-mail: info@ro-spain.com
E-mail skontaktuj się z LOPD: lopd@ro-spain.com

Dyromo Trade, S.L (z nazwą firmową RO Spain Real Estate) jest właścicielem nazwy domeny i strony internetowej dostępnej za pośrednictwem adresu www.ro-spain.com.

Dane rejestru:

Zarejestrowany w rejestrze Mercantile w Alicante. Numer zapisu 1/2015 / 15.251, Dziennik 308, Miejsce 1797, Pozycja 1, Strona A-146161, Folder 76, Tom 3879.

Akceptacja warunków użytkowania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi “Warunkami użytkowania” i “Polityką prywatności” przed użyciem i dostępem do tej strony.

Korzystając z tej witryny lub uzyskując do niej dostęp, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś “Warunki umowy użytkowania” i “Politykę prywatności”. Warunki te mają na celu zapewnienie lepszej eksploatacji strony internetowej w Internecie.

Warunki korzystania z portalu

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Treści w sposób sumienny, prawidłowy i zgodny z prawem. W szczególności zobowiązuje się do powstrzymania od (a) korzystania z Treści w sposób lub dla celów sprzecznych z prawem, niemoralnymi niepoprawnie przyjętymi obyczajami przez porządek publiczny; (b) powielania, kopiowania, rozpowszechniania, zezwalania na publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcania lub modyfikowania Treści, chyba że użytkownik posiada upoważnienie odpowiednich praw właściciela lub jest to prawnie dozwolone; (c) usuwania, unikania lub manipulowania „prawami autorskimi” i innymi danymi identyfikacyjnymi.

Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się nie niszczyć, zmieniać, wyłączać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać dane, programy lub dokumenty elektroniczne i resztę znajdującą się na tej stronie.

Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać programów, wirusów, makr, apletów, formantów ActiveX, ani żadnych innych urządzeń logicznych lub sekwencji znaków, które powodują lub mogą spowodować jakiekolwiek zmiany w systemach komputerowych właściciela strony internetowej lub osób trzecich.

Zabrania się przeprowadzania wszelkiego rodzaju reklam lub informacji handlowych bezpośrednio lub potajemnie wysyłając masowe wiadomości e-mail („spam”) bez odpowiedniej autoryzacji.

Wszelkie linki z treścią wymagają uprzedniej zgody Dyromo Trade, S.L. umożliwiając poprzez odpowiednią wizualizację, identyfikację jej pochodzenia. Wykorzystanie tych informacji na innych stronach internetowych wymaga wyraźnej autoryzacji.

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności

Dyromo Trade, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, modyfikacji i aktualizacji informacji zawartych na swojej stronie internetowej, konfiguracji i prezentacji warunków dostępu. Dyromo Trade, S.L. nie gwarantuje braku przerw lub błędów w dostępie do strony internetowej, jej zawartości lub aktualizacji. W zaistniałych przypadkach dołoży wszelkich starań, aby ich unikać, poprawiać lub aktualizować.

Dostęp do sieci nie oznacza zobowiązania ze strony Dyromo Trade, S.L. kontrolowania braku wirusów, innego szkodliwego programu lub systemu. Udostępnia użytkownikowi odpowiednie narzędzia do wykrywania i leczenia szkodliwych programów komputerowych. Dyromo Trade, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkowników lub osób trzecich w trakcie świadczenia usługi internetowej.

Dyromo Trade, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub mogące wystąpić, niezależnie od ich charakteru, wynikające z wykorzystania informacji zawartych w tej witrynie internetowej i jej programów. Dyromo Trade, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za informacje w niej zawarte, ani za jakiekolwiek wynikające skutki.

W skrócie, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, linków i hipertekstu zawartych na tej stronie.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Kod źródłowy, projekty graficzne, obrazy, oprogramowanie, teksty, a także informacje i treści zawarte na tej stronie są chronione przez hiszpańskie przepisy dotyczące praw własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz Dyromo Trade, S.L. Niedozwolona jest reprodukcja i / lub publikacja, całości lub części strony internetowej, jej przetwarzania komputerowego, rozpowszechniania, jej dystrybucji, ani modyfikacji, transformacji lub dekompilacji, praw legalnie uznanych właścicielowi, bez uprzedniej pisemnej zgody.

Użytkownik, tylko i wyłącznie, może wykorzystywać materiały, które pojawiają się na tej stronie internetowej do użytku osobistego i prywatnego. Zabronione jest wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub do podejmowania nielegalnych działań.

Dyromo Trade, S.L. nie udziela żadnych licencji ani zezwoleń na jakiekolwiek wykorzystanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, ani żadnych innych własności lub praw związanych ze stroną internetową. Wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone przez Dyromo Trade, S.L.

Dostęp do witryny nie przyznaje użytkownikom żadnych praw własności intelektualnej. Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, reprodukcja, dystrybucja i komunikacja publiczna są wyraźnie zabronione. W tym udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych, bez upoważnienia Dyromo Trade, S.L.

Użytkownik zgadza się przestrzegać praw intelektualnych i przemysłowych.

Firma Dyromo Trade, S.L. czuwa nad zgodnością powyższych warunków, a także prawidłowym wykorzystaniem treści prezentowanych na swojej stronie internetowej, wykonując wszelkie działania cywilne i przestępcze, kt óre odpowiadają w przypadku nadużycia lub naruszenia tych praw przez użytkownika.