Polityka prywatności i pliki cookies

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Właściciel: DYROMO TRADE, S.L.

Nazwa handlowa: RO Spain Real Estate

C.I.F.: B-54875042

Adres: C / Reyes Católicos nr 29, 4º A-03003 – Alicante

Telefon: 966276923

E-mail: lopd@ro-spain.com

  1. Cele

W jakim celu przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z postanowieniami Europejskiego Regulaminu Ochrony Danych 2016/679, informujemy, że przekazane dane użytkowników Dyromo Trade S.L. przechowujemy, w następujących celach:

Wysyłania powiadomień i ofert, aby poinformować Cię o naszych produktach i usługach. W każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć notyfikację za pośrednictwem łączy, które znajdziesz w każdym e-mailu.

Zapobiegania nadużyciom i oszustwom w korzystaniu z naszych usług (na przykład podszywanie się, oszustwa typu „odmowa usługi”, wysyłanie spamu i itp).

Przekazania danych osobowych organom publicznym i władzom, o ile są one wymagane zgodnie z przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

  1. Okres przechowywania danych

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy i usług handlowych z naszą firmą. Po niezbędnym czasie wypełnienia zobowiązań prawnych, w każdej chwili możesz zażądać ich usunięcia.

  1. Przetwarzanie danych osobowych

Jak z prawnego punktu widzenia wygląda przechowywanie Twoich danych?

Podstawa prawna przechowywania Twoich danych osobowych polega na:

Zgodzie użytkownika na cele wskazane w 2 punktach powyżej.

Uzasadniony interes administratora w celu wskazanym w sekcji powyżej.

Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi mającymi zastosowanie w Dyromo Trade, S.L. w celu wskazanym w sekcji 2.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja.

Niniejsza Nota Prawna i jej konsekwencje będą regulowane w każdym przypadku przez obecnie obowiązujące prawo hiszpańskie.

  1. Odbiorcy

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane właściwym organom w przypadkach, w których istnieje obowiązek prawny.

  1. Prawa

Jakie są Twoje prawa, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe i jak możesz je wykorzystać?

Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy w Dyromo Trade, S.L. przetrzymujemy dane osobowe, które Cię dotyczą.

Ponadto masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do sprostowania niedokładnych danych lub w stosownych przypadkach, zażądania ich usunięcia, gdyż dane nie są już potrzebne do celów, na które zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w tym przypadku będziemy je przechowywać tylko w celu wykonania lub obrony roszczeń.

Ponadto w pewnych okolicznościach i uzasadnionych powodach związanych z konkretną sytuacją możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Dyromo Trade, S.L. przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem ważnych uzasadnionych motywów, wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.

Podobnie, możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, a także wycofać udzielone zgody w dowolnym momencie.

Dyromo Trade, S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności zgodnie z jej kryteriami lub ze względu na zmianę ustawodawstwa, orzecznictwa lub praktyki biznesowej.

Dyromo Trade, S.L. może wprowadzić wszelkie zmiany. Nowy tekst zostanie opublikowany na stronie internetowej, na której użytkownik może poznać aktualną politykę prywatności http://www.easyrentcostablanca.com.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami, wysyłając list uwierzytelniony lub równoważny. W celu wierzytelności, prześlij swoje potwierdzenie, wraz z kserokopią DNI (lub zeskanowanego DNI, jeśli jest elektronicznie), na adres C / Reyes Católicos 29, 4 A CP 03003 (Alicante) lub na adres e-mail lopd@ro-spain.com.

Na koniec informujemy, że możesz skontaktować się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych i innymi właściwymi organami publicznymi w przypadku wszelkich roszczeń wynikających z przetwarzania Twoich danych osobowych.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies zostanie zastosowana w przypadku użytkowników, którzy dobrowolnie odwiedzą stronę www.ro-spain.com, wypełnią formularz do zebrania danych lub skorzystają z dowolnej usługi dostępnej na stronie internetowej, która obejmuje przekazywanie danych do RO Spain lub dostęp do danych RO Spain w celu świadczenia swoich usług.

RO Spain informuje użytkowników o swoich stronach internetowych i istnieniu plików cookies. Udostępnia Politykę Prywatności w celu powiadomienia o ich wykorzystaniu i celu ich używania. Dalszy pobyt na stronie internetowej zakłada znajomość i akceptację niniejszej Polityki Prywatności przez wspomnianych użytkowników.

RO Spain wykorzystuje następujące typy plików cookies:

Sklasyfikowane według własności:

Własne pliki cookies: wysyłane i zarządzane bezpośrednio przez RO Spain

Pliki cookies stron trzecich: wysyłane i zarządzane przez stronę trzecią poza RO Spain, anonimowo, w celu przeprowadzenia badań statystycznych nawigacji na stronie internetowej RO Spain

Klasyfikowane według celu:

Pliki cookies techniczne i / lub personalizacyjne: ułatwiają nawigację poprzez identyfikację sesji, umożliwiają dostęp do narzędzi o ograniczonym dostępie, a także dostosowują dostępne opcje. Pomagają w świadczeniu usługi wcześniej wnioskowanej przez użytkownika.

Analiza i / lub pliki cookies reklamowe: pozwalają poznać liczbę odwiedzin otrzymanych w różnych sekcjach stron internetowych, zwyczaje i tendencje ich użytkowników, a co za tym idzie, mogą poprawić nawigację i usługi oferowane przez RO Spain (zasadniczo Google Analytics), a także zarządzanie przestrzeniami reklamowymi zawartymi na stronie odwiedzanej przez użytkownika.  Pobiera dane anonimowo w celu uzyskania profilu nawigacji użytkownika.

Klasyfikowane według czasu ich trwania:

Cookies sesyjne: zbierają i przechowują dane, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.

Trwałe pliki cookies: gromadzą i przechowują dane w panelu użytkownika przez zmienny okres czasu w zależności od celu, w jakim zostały użyte.

Czas przechowywania plików cookies zależy od danego typu i zawsze będzie minimum niezbędnym do spełnienia jego celu.

W każdym przypadku użytkownicy mogą skonfigurować swoją przeglądarkę, aby wyłączyć lub zablokować odbiór wszystkich lub niektórych plików cookies. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, nie stanowi to przeszkody w dostępie do informacji na stronie internetowej RO Spain, choć korzystanie z niektórych usług może być ograniczone. Jeśli w przyszłości po uzyskaniu zgody na odbiór plików cookies, chciałbyś to zmienić bądź usunąć, wszelkie informacje przechowywane w urządzeniu użytkownika powinny zostać wyeliminowane za pomocą opcji różnych przeglądarek.

Sposób skonfigurowania różnych przeglądarek do wykonywania działań wskazanych w poprzednich akapitach można znaleźć na:

RO Spain zmodyfikuje niniejszą Politykę Cookies za każdym razem, wystąpienia zmian w konfiguracji i / lub korzystaniu z nich, publikując ich zaktualizowaną wersję na swoich stronach internetowych.