De minister president van de regering, Pedro Sanchez, roept op tot een einde aan de Golden Visa.

Pedro Sachez verklaarde op 8 april: “We zullen de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat huisvesting een recht is en niet slechts een speculatieve aangelegenheid”.

Het Golden Visa programma krijgt steeds meer kritiek vanuit de EU vanwege zorgen over de prijsinflatie. Het besluit van Spanje volgt op het besluit van Ierland om het programma geheel af te schaffen en het besluit van Portugal om zijn visumprogramma voor niet-ingezetenen te beëindigen.

De Golden Visa werd oorspronkelijk in 2013 geïntroduceerd en gaf investeerders het recht om in Spanje te wonen als ze minimaal € 500.000 in vastgoed investeerden.

94 van de 100 investeerders zijn gekoppeld aan investeringen in vastgoed. De door investeerders gekozen steden zijn meestal grote steden zoals Barcelona, Madrid, Malaga, Valencia en Alicante, en toevallig zijn zij degenen die te maken hebben met een gespannen markt en waar het bijna onmogelijk is om fatsoenlijke huisvesting te vinden voor degenen die wonen, werken en belasting betalen.

Wat denken de economen? Volgens hen is de Golden Visa in Spanje niet de belangrijkste reden voor de stijging van de vastgoedprijzen. Één van de belangrijkste factoren die hieraan bijdragen is het verhuizen naar de grote steden waar meer diensten, gezondheidszorg en banen zijn.

Hoe zit het met telewerken? Een fenomeen dat woon-werkverkeer mogelijk maakt zonder de noodzaak van nieuwe arbeidscontracten, veranderingen in fiscale woonplaatsen of verdere bureaucratische complicaties. Spanje is vanuit meerdere gezichtspunten aantrekkelijk voor mensen die telewerken: de veel lagere prijzen voor levensonderhoud in vergelijking met andere landen van de Europese Unie, het brede aanbod aan diensten en het geweldige klimaat.

Het fenomeen wordt steeds duidelijker. De stijging van de huurprijzen komt overeen met een groeiende stroom burgers uit andere landen die, met salarissen die bijna het dubbele van het Spaanse gemiddelde zijn, huurprijzen kunnen betalen die de Spanjaarden niet kunnen. Dit zorgt voor een gespannen markt, waarbij er een groep mensen is die deze huurprijzen kan betalen zonder aanzienlijke kosten te maken.

Het is duidelijk dat de oorzaken van deze inflatie talrijk zijn, maar dat de oplossing niet ligt in het onderdrukken van een investeringsbron, maar in de regulering van de huisvestingswetten en de bouw van sociale woningen voor de meest kwetsbare sectoren.

Wat investeerders betreft, zullen zij naar alternatieven moeten zoeken als zij zich in Spanje willen vestigen. Nicolás San Román, hoofd van de afdeling Wealth Management Solutions van iCapital, wijst erop dat Spaans-Amerikaanse en Amerikaanse investeerders toegang zullen blijven krijgen tot een verblijfs- en werkvergunning in Spanje via een van de volgende investeringsmechanismen:

– 1 miljoen euro op een Spaanse bankdeposito.

– 1 miljoen euro in aandelen of aandelen in Spaanse kapitaalvennootschappen met een echte bedrijfsactiviteit

– 1 miljoen euro aan financiële producten uitgegeven door Spaanse entiteiten

– 2 miljoen euro aan Spaanse staatsobligaties.

– Het ondernemen van een zakelijk project in Spanje van algemeen belang.