Wat zijn de kosten waar u rekening mee dient te houden als u een woning in Spanje heeft?

Met welke kosten dien ik rekening te houden als eigenaar van een woning in Spanje’ 

IRNR-inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (Impuesto sobre la Renta de No Residentes):

Deze jaarlijkse belasting is alleen van toepassing voor mensen die vastgoed bezitten in Spanje maar die geen officiële inwoners van het land zijn. Ervan uit

gaande dat je geen inkomsten uit huur of iets anders op Spaans grondgebied verdient, wordt de belasting berekend op basis van de waarde van je woning.

Het wordt uitgewerkt tegen 24,75% van een bepaald percentage van de kadastrale waarde, tussen 1% en 2%, afhankelijk van wanneer de waarde werd vastgesteld. Als de kadastrale waarde van je huis bijvoorbeeld 100.000 euro is, zou de IRNR 24,75% van 1% zijn, dat wil zeggen 247,50 euro per jaar. De exacte waarde hangt af van de kadastrale waarde van je huis, die je kunt vinden bij het kadaster.

IRPF-inkomstenbelasting voor ingezetenen (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas):

De IRNR is niet van toepassing als je inwoner van Spanje bent. Je zult dan eerder de IRPF moeten betalen en je belastingaangifte moeten indienen zoals iedereen, op basis van je jaarinkomen.

IBI-belasting op onroerend goed (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles)

Ongeacht of je geregistreerd bent als inwoner van Spanje of niet, moet je deze

vastgoedbelasting betalen, net als iedereen. Het wordt berekent op basis van de regionale kadastrale waarde, een percentage van de grondwaarde die normaal onder de marktwaarde ligt. In de praktijk betekent dit dat je tussen de 400 en 1.000 euro per jaar moet betalen.

Andere kosten

Gemeenschapskosten (comunidad)

Dit zijn de kosten die betaald worden voor het onderhoud van gedeelde, gemeenschappelijke ruimtes die door jou en je buren worden gebruikt als je in een urbanización, woonwijk of in een flatgebouw woont (zoals zwembaden, tennisbanen, groene ruimten, trappenhuizen en algemene schoonmaakkosten).

Het maandelijks te betalen bedrag wordt jaarlijks bepaald door de Vereniging van eigenaren, waarop je recht hebt om hier deel van uit te maken, en is verdeeld tussen alle buren die daar wonen. Dit is meestal rond de 60 tot 130 euro per maand.

Andere gemeenschappelijke kosten:

Naast de comunidad zijn er andere diensten die worden gedekt door de lokale overheid en niet door het gebouw of het landgoed waarin je woont, zoals afvalinzameling, dus moet je een soort gemeentebelasting betalen voor de gemeente. Dit varieert afhankelijk van de provincie waarin je woont.

Woningverzekering: voor een Spaans huis, zoals bij elk ander vastgoed, is het altijd een goed idee om een opstal/inboedelverzekering te hebben. Spaanse verzekeringsmaatschappijen rekenen normaal ongeveer 180 tot 380 euro per jaar, afhankelijk van je eigendom.

 

< Terug