Alicante, Costa Blanca – niskie bezrobocie i dobra sytuacja ekonomiczna

Bezrobocie w prowincji Alicante miało najniższą stopę bezrobocia w ciągu ostatnich dziewięciu lat na koniec trzeciego kwartału.

Alicante w dniu 30 września liczyło 146 800 bezrobotnych, co stanowi 16,22 procent. Liczba ta była o 20 700 osób niższa niż na koniec drugiego kwartału. Spadek ten spowodowany był wieloma miejscami pracy w sektorze usług, ale także uderzającą liczbą nowych miejsc pracy w budownictwie.

Od trzeciego kwartału 2008 r., na początku kryzysu gospodarczego, stopa bezrobocia nie była tak niska. Aby to zilustrować: w 2008 r. odsetek ten wyniósł 15,9 procent, ale potem zaczął gwałtownie wzrastać do maksymalnie 29,5 procent w 2013 r. W ostatnich latach stopa bezrobocia ponownie powoli spada.

Fakt, że w branży budowlanej jest coraz więcej miejsc pracy, świadczy o tym, że rynek nieruchomości na Costa Blanca ma się bardzo dobrze. Pojawia się wiele nowych konstrukcji i więcej możliwości zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

< Back